Hellig misunnelse

Spørsmål: Hva bør jeg gjøre om jeg ikke misunner venner?

Svar: Hvis du ikke misunner venner betyr det at du føler at du er bedre og høyere enn dem, eller at du ikke bryr deg noe om dem, som om de ikke eksisterer og at du ikke måler deg i forhold til dem. Du har din egen skaper, din egen måte og du kommer til gruppen som en gratis lytter som kommer for å høre et foredrag.

Det viser seg at du har feil tilnærming, siden du ikke forstår at den åndelige verden kan bare bli avslørt gjennom forbindelse med venner. Den åndelige verden er absolutt giverglede, og kan bare bli åpenbart i givergleden. Skaperen er givergledens kraft og kan bare bli åpenbart i henhold til likeverdig form med kraften til givergleden som en person utvikler internt mot miljøet. Men hvis du ikke jobber med miljøet, finnes det ingen måte du kan gå videre på.

Jo mer du jobber med miljøet, jo mer føler du at vennene dine er større enn deg. Det kan ikke være på noen annen måte, da du begynner å se gruppen som en helhet. Du føler at du gjennom venner får lys og du ser at de alleredet er korrigert, at de har overskredet Machsom (barriere), og at du sitter igjen alene nedenfor.

Men hvis du ikke føler at venner har avansert mye lenger enn deg, er dette ikke den riktige tilnærmingen til korrigering. Hvis du ikke misunner alle rundt deg, ser at de forstår og føler mer enn deg, er dette et tegn på at du ikke er på rett spor.

Denne misunnelsen er ment til å stimulere og å presse en person som et resultat av hans riktige holdninger mot gruppen. Gud forby at han skulle ønske å se dem som underlegen til  ham. Når han ser at  de er høyere enn ham, ønsker han å følge dem, å være i kontakt med dem. Hans ego skyver han mot å få kontakt med dem: ”Ta meg med deg! Hjelp meg bli som deg!”

Med det snur han seg til skaperen, da han oppdager at skaperen er der innenfor vennene, mer enn i han. Det er en veldig konkret og kvalitativ åpenabring. Det sies: ”Jeg har lært fra alle mine studenter.” Du ser det bare hvis du innlemmer deg i gruppen og annulerer deg selv, det er der du vil finne din spirituelle tilstand. Hvis du ikke føler dette, er det et dårlig tegn i arbeidet.

Fra den1ste delen av den Daily Kabbalah Lesson 12/23/12, “The Introduction to the Study of the Ten Sefirot

 

Kommentarer / Spørsmål