Helt enkelt om kjærlighet

Spørsmål: Hva er ekte kjærlighet? Finnes det virkelig?

Svar: Vi er skapt så unike og komplekse at vi i virkeligheten ikke klarer å elske en ektefelle, våre foreldre, barn, mennesker rundt oss, menneskeheten eller skaperen uten at alt er samlet til én helhet!

Vi utvikler oss nå på en slik måte at naturen vår ikke tillater at vi elsker kun ett spesielt menneske. Mennesket tror at han elsker sine barn, sin kone og kanskje noen andre mennesker også, men i realiteten lykkes han ikke med noen av dem. Han ser at det hele tiden er noe som knuses og blir ødelagt, og han møter stadig hindringer på grunn av sitt ønske om å elske. Hvorfor er det slik?

Læren om kabbala avslører denne hemmeligheten for oss alle, og sier at kjærlighet kun kan være helt perfekt og allmenn. Om du ikke elsker alle, tillates du ikke å føle kjærlighet for ett enkeltindivid heller. Det betyr at du må elske alt som finnes: skaperen, menneskeheten, verden, de som er både kjære og nære, de som er fjerne, alt som én helhet. Dette er den eneste måten å oppnå kjærlighet på, ellers er det umulig. Jeg beklager å måtte fortelle dere dette, men det er sannheten.

Dessuten tror vi at kjærlighet er noe veldig opphøyd, noe himmelsk. Sannheten er at kjærligheten er et dyr, noe svært enkelt: handlingen der man samler ”kjøtt mot kjøtt”, Om vi ønsker å løfte dette dyret som lever blant oss og som kalles ”kjærlighet”, må vi føle det gjennom noe som kalles ”felles bevilgninger”.

Jeg overgir meg til deg, og gir dermed næring til vår kjærlighet slik at den blir ”tykkere”. Deretter overgir du deg til meg, og vår kjærlighet vokser. Siden vi alle er egoister, er bevilgninger de eneste handlingene som kan hjelpe oss til å dyrke kjærligheten.

Vi må lære oss å gi tillatelser! Det finnes kun to prinsipper når det gjelder kjærlighet: Det første er at kjærlighet må bygges på bevilgninger, og det andre er at kjærlighet kun kan være altomfattende. Da vil også hver individuelle kjærlighet også være ekte.

Fra samtale med Arkadi Duchin 22/12/10

Kommentarer / Spørsmål