Hjelpeløshet under kollapsen av den gamle verden

thumbs_Laitman_089Mening (The Guardian): “Det har alltid vært en spenning i hjertet av kapitalismen. Selv om det er den beste verdiskapende mekanisme vi har skapt, kan den ikke overlates til seg selv. Dens selvregulerende egenskaper, i strid med den innsatsen som er lagt ned av økonomer gjennom genrasjoner som prøver å bevise det motsatte, er svak.”

“Det er behov for en innebygd motsettende kraft – effektive handelsunioner, lover og offentlig handling – for å opprettholde ærligheten og etterspørselen som driver den. Det er behov for et overordnet internasjonalt rammeverk av lover, finans og handel der en kan gjøre avtaler og forretninger. Den kan definitivt ikke skape noe selv. Kaoset i finansmarkedet i løpet av de siste fjorten dagene er et resultat av konfrontasjon med denne spenningen. Kollapsen i oljeprisen bør være gode nyheter. Det gjør alt billigere. Det øker kjøpekraften i markedet og forbrukere over hele verden har en større mulighet til forbruk, enn de fleste oljeproduserende land. En lav oljepris vil historisk sett forutsi en god økonomisk tid. Istedenfor har markedet panikk.”

“De har panikk fordi det som skaper den lave oljeprisen er global uorden, noe som kapitalismen ikke har evne til å rette opp. Faktisk er det nettopp det at kapitalismen går amok, som er årsaken til uorden. Fortjenesten som en del av den nasjonale inntekten i Storbritannia og USA nådde nye høyder; lønningene nådde et nytt bunnnivå idet styrken til de organiserte arbeiderene svekkes og prestasjons økonomien med kortsiktige kontrakter tar av. Overfloden til de rike der de graver underjordiske kjellere for å ha svømmebasseng, kinoer og overdådige treningsstudioer, henger sammen med de lidelsene som den nye, fattige middelklassen opplever. De er ikke lenger istand til å sikre seg selv anstendige pensjoner, og barna av prestasjons økonomien nekter å etablere familie på grunn av det økonomiske trykket.”

“Det er klart hva som må skje. Det må komme en helomvending i økonomisk tenking. Krefter i verdens handelsmarked – nye forum for det 20. århundres handelsforening – behøver å styrkes. Kraften i finansmarkedet må begrenses. Vekst i kreditt må styres med direkte kontroll over veksten i bankenes balanse, og bankene må vennes av med det finansielle kasinoet de har bygd. Store selskaper må gis lov til å fokusere på å skape verdi, isteden for å danse etter frittstående aksjonærers interesser.”

Min kommentar: Kapitalismen kan ikke stoppe seg selv – vi ser det gjennom måten den ødelegger middelklassen, som holder den oppe. Menneskelig grådighet har ingen grenser og dette er instinktivt nedarvet i naturen, en person ønsker å utnytte andre til det ytterste. Han kan kun stoppe når alle har blitt hans slaver; antallet vil reduseres til et minimum og han vil utrydde resten. Tross alt, med dagens teknologi er det ikke behov for eksistensen til 6 – 7 milliarder mennesker. Det er dette kapitalisten vil arbeide for.

Redningen vil bare kunne komme gjennom å utdanne menneskeheten på en slik måte at en ikke vekker motsetninger og forbud, men vekker en høyere positiv kraft som vil påvirke det menneskelige sinn og vil forandre det til å inkludere to krefter, den “gamle” negative egoistiske kraften og en “ny” positiv altruistisk kraft, kraften av giverglede og kjærlighet. Ellers kan vi vente oss det første scenario.

Kommentarer / Spørsmål