«Hodet» og «kroppen» – planen og gjennomførelsen

Det spirituelle Partzuf er inndelt i Rosh (hode) og Guf (kropp), den delen som gjennomfører det som ble bestemt i «hodet». Den delen som ønsker å oppnå likhet med den øvre, som avdekker intensjonen, kraften, mangelen, den delen som planlegger å utføre det, kalles «hodet».

I begynnelsen skapte skaperen et mottakerønske uten Rosh og Guf. Men når dette ønsket begynner å utvikle seg og omdanne seg under lysets påvirkning og gjennomgår fire faser av direkte lys, begynner det å innse at det ønsker å være lik den øvre og være den som påvirker – den som gir. Systemet som viser seg og dannes inni det, som følge av den avgjørelsen, kalles «hode».

Alt foregår inni det samme ønsket. Men når det tilhører forbindelsen mellom delene i tanken, intensjonen, fordeling i forhold til hva som er viktig, anses det som «hode». Og ønskene som tas i bruk for å gjennomføre intensjonen kalles «kropp».

Kroppen inneholder en del som er istand til å utføre det hodet bestemte. Det finnes en intern del som kalles Toch. Den inneholder også en del som ikke er istand til å utføre det. Den kalles Sof.

Inndelingen av Rosh og Guf er i det samme ønsket. Den fysiske kroppen vår er laget slik at hodet er øverst og kroppen nederst. Det gjenspeiler den spirituelle prosessen, der hodet først tar en avgjørelse som kroppen deretter gjennomfører.

Alt foregår inni det samme ønsket. Men den viktigste forbindelsen mellom ønskene, i intensjon og gransking, tilhører hodet. Og når hele den sammenhengen avdekkes i hodet, inni alle ønskene – og hodet avklarer og beregner alle sammenhengene og trådene – tilføres den ekte tykkelsen (Aviot) til ønsket. Det kalles Guf.

Først fantes kroppen, ønsket. Men etter den første innskrenkningen (Tzimtzum Aleph), bestemmer den seg for å omdanne seg på ny. Derfor trenger den et hode. Den samme kroppen som gjennomførte Tzimtzum og nektet å akseptere at den var motsatt skaperen, bestemmer seg nå for at den ikke er istand til å klare seg uten et nytt hode.

Hodet er nøyaktig de tankene, lengselen, intensjonen og planen som må til for å bli lik lyset. Da får det styrke fra lyset til å motta for å kunne gi og være som lyset.

Når vi ser på den spirituelle utviklingsstigen slik, ser vi kun hodene. Kroppene er skjult inni dem. Vi ser bare Partzufims hoder, det ene etter det andre. Og kroppene er nødvendige for å gjennomføre beslutningene som ble tatt av hodet og danne et nytt hode!

Fra den daglige kabbalaleksjonen, 16/1/12, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål