Høyere enn englene

laitman_232_05 Egoismens onde øye

Spørsmål: Kan bruken av de kreftene som forbindes med kabbala være skadelig på noen måte? Kan vi såre noen ved å iverksette disse kreftene, la oss si, «bringe ulykke  over noen eller forbanne» dem?

Svar: Nei, aldri! Disse kreftene er alltid velvillige. Vi ønsker å bli bedre og bruke positiv energi til å påvirke lysets system. De sistnevnte påvirker oss og korrigerer vårt ego.

Hvis våre intensjoner er dårlige, vil vi ikke være i stand til å påvirke lysets system siden vi er helt motsatte av det. Alt vi kan gjøre er å egennyttig (egoistisk) bruke den strukturen som er innebygd i oss. Følgelig, hvis vi bruker onde, egoistiske krefter mot den uorganiske, vegetative, og animale naturen eller mennesker, vil våre handlinger bli kalt «det onde øyet.» Vårt ønske om å profittere på bekostning av andre, eller bare for å såre noen er den virkelige » forbannelsen. »

Kabbala forklarer at det er to alternativer:

Vi opptrer til skade for andre
Vi opptrer til fordel for andre.
Vi implementerer det første alternativet «som standard»; et kraftig negativt ønske kan faktisk skade andre. La oss si, jeg vil at noen skal føle seg dårlig. Dette ønsket aktiverer min onde tilkobling og forsterker negativ energi.

Englenes herredømme

Spørsmål: La oss si, en person ønsker at noe ille skal skje med meg, men en annen ønsker meg bare godt. Hva kommer ut av det?

Svar: Resultatet avhenger av mange faktorer, men de vil påvirke deg på to måter, både godt og dårlig på samme tid. Hendelser som finner sted i våre liv er resultater av konfrontasjon blant mange krefter som virker innenfor et helhetlig nettverk. Disse kreftene kan navngis annerledes, men ofte kalles de «engler.» Uansett hvordan de kalles, forblir essensen den samme.

Det handler ikke om vår tro på «skytsengler»; det handler snarere om det vitenskapelige studiet av faktiske krefter som virker i naturen. Kabbala utforsker dem som andre vitenskapelige disipliner studerer atomstruktur, klima, osv. Alle vitenskaper beskjeftiger seg på den ene eller andre måten med utforsking av de mange kreftene.

Så, en «engel» i kabbala er «en kraft.» For eksempel, er det en «engel» som tiltrekker seg gjenstander til jorden. Den kalles tyngdekraften.

Kreftene i uorganisk, vegetativ, og levende natur, både materielle og åndelige, kalles «engler» (Malachim). Ordet stammer fra «Malchut«, som betyr en bestemt effekt (et herredømme). Ifølge  funksjonene, kan «engler» være totalt annerledes. De har mange titler, inkludert «demoner» og «ånder». De presenterer alle våre egenskaper og grunnleggende interne kvaliteter.

En menneskesjel er høyere enn englene. Dermed er mennesket (Adam) høyere enn «engler» fordi mennesker er i stand til å forandre seg hvis de påtar seg selvkorrigering og utvikler seg over sine grunnleggende, innebygde begrensninger.
[152663]
Fra KabTV`s  «A New Life» 18/1/15

Kommentarer / Spørsmål