Hva alle føler inni seg betyr ingenting!

kjøpe Spørsmål: Hva vil det si at eleven skjuler seg for læreren?

Svar: Man kan ikke åpne seg selv totalt, ikke en gang for seg selv – og spesielt ikke for andre, læreren inkludert. Men elevene er nødt til å avklare tilstander som oppstår mellom dem. De må hele tiden stille spørsmål om dem og avklare dem, ikke hva hver og èn av dem føler individuelt, men i forholdet til hverandre.

Det kommer en tid i det spirituelle arbeidet der eleven har mange spørsmål, men av en eller annen grunn lar han være å stille dem og holder dem for seg selv. Selv om det plager og irriterer ham, klarer han ikke å få spørsmålene ut og stille dem. Dette er noe som skjer med alle når de avklarer disse spørsmålene selv.

Men dette er spørsmål som må avklares og bli stilt sammen med venner. Hvis det ikke er noe personlig, men generelt, slik det avdekkes i beholderen blant oss, må det avklares.

Det hver og en føler inni seg betyr ikke noe. Det vi føler mellom oss er beholderen for avdekkelse av lyset – og det er det viktige! Arbeidet i gruppen er for at jeg skal endre fokus fra hva jeg føler inni meg til hva jeg føler om andre og hva som skjer mellom oss.

Det er som om jeg ser gjennom en kikkert og hele tiden må skifte fokus fra meg selv til alle, til hele gruppen, til det som skjer mellom oss og ikke i hver og èn av oss.

Da innser jeg at den negative holdningen jeg har overfor enkelte skader all kontakt i gruppen. Det går ikke an å ikke elske noen og samtidig elske andre. Det er uakseptabelt, for da ødelegger du alle relasjonene. Og fordi du ikke kan tolerere det, må det korrigeres.

(131715)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 4/4/14, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål