Hva avhenger fremtiden til Israel på?

Spørsmål: Du er klar over og har en god forståelse for situasjonen i Israels samfunn. På den ene siden representerer den et samfunn av Torah, og på den andre siden er det en sivilisasjon av High Tech, samt at den befinner seg i et veldig fiendtlig område. Hvordan ser du på dette samfunnets utviklingsprosess? Vil vi være i stand til å løse noe på dette lille området i verden?

Svar: Jeg er sikker på at fremtiden til Israel ikke har noen sammenheng med teknologi, forskning, industri, bankvirksomhet, militære, våpen eller relasjoner mellom oss og våre naboer.

Jeg er sikker på at alt avhenger kun på evnen til Israels samfunn til å omstille seg i henhold til de nye kravene fra menneskeheten. Alt avhenger av graden til dens enhet, likhet, harmoni og hvor mye folk vil være i stand til å koble til et integrert system. Da vil de begynne å leve i harmoni med naturen rundt seg. Hele godheten som kan manifestere seg i menneskeheten og samfunnet er avhengig av dette.
Fra KabTV’s “Global Crisis,” 3/19/2013

 

Kommentarer / Spørsmål