Hva er å foretrekke: teori eller praksis?

Spørsmål: Hvilken metode er mest effektiv når man studererer kabbalas tekniske aspekter? Hva er viktigst, intensjonen eller å prøve å forstå?

Svar: Å studere kabbalas tekniske aspekter uten å implementere det, fører ingen vei. Du vil aldri klare å erindre det. Og selv om du husker enkelte detaljer, vil det ikke kunne hjelpe deg på noe vis. Det vil hverken fylle deg, eller løfte deg. Bare spirituelt arbeid kan heve oss oppover.

Vi studerer hele universets system og forsøker å forstå det, bare for å kunne avgjøre hva som er viktig for oss. Og det som er viktig for oss er å tiltrekke det øvre lyset, å bli fyllt av Hassadims lys (kunnskap) og å heves fra virkeligheten i BYA til Atziluts virkelighet. Det kan virkeliggjøres hvis vi knytter oss sammen. Når vi knytter oss sammen med hverandre, heves vi til ZON i Atziluts virkelighet og befinner oss under påvirkning fra lyset som endrer.

Vi behøver dette systemet bare for å overbevise oss om å utføre de de nødvendige handlingene sammen. Da vil korreksjonen finne sted og hver og èn av oss vil kunne se og fornemme seg selv på innsiden av hele systemet. Vi vil oppleve det i virkeligheten og være i stand til å ferdes fritt inni det. Dette systemet er forbindelsen – samholdet mellom oss. Men dersom vi ikke forsøker å knytte oss sammen, vil vi ikke avdekke det. Virkelighetene befinner seg mellom oss.

Med andre ord: når vi søker sammen, med likhet i egenskapene våre, i gjensidig garanti, avdekker vi virkelighetene og lyset inni dem. Det allmenne lyset som virkeliggjøres er skaperen.

Fra søndagens virtuelle leksjonserie, 30/10/11

Kommentarer / Spørsmål