Hva er en spirituell nødvendighet?

Spørsmål: Hva er en spirituell nødvendighet?

Svar: En spirituell nødvendighet er følelsen som finnes inni meg som forteller meg at jeg mangler streben mot min neste, mot skaperen. Det er følelsen av i hvor stor grad jeg fremdeles ikke har oppnådd samhold med det indre systemet som jeg ser for meg som vårt felles ønske, hjertet som er knyttet sammen ”som én mann med ett hjerte”.

Jeg plages av hvor langt jeg fremdeles befinner meg fra denne tilstanden og fra avdekkingen av skaperen inni dette felles hjertet. Det er nettopp dette all min lidelse må handle om. Jeg må alltid være oppmerksom, undersøke hvor mye jeg streber mot dette og hvor mye jeg ønsker å oppnå dette i et høyere tempo.

Det er helt klart at omgivelsene må hjelpe meg med dette. De må være fylt av en atmosfære der man opplever en felles spirituell leting, der vi praktisk talt dreper oss selv for dette målet. Dette kan ikke sammenlignes med det som skjer med oss i våre vanlige liv i denne verden. Dette er en veldig dyp, indre streben og en indre måte å sjekke et menneske og gruppen på.

Fra første del av Morgenleksjonen 28/04/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål