Hva er et navn?

thumbs_laitman_281_01Spørsmål: Hva er et navn?

Svar: Et navn er hva vi kaller et visst fenomen på den mest passende måten. Det er Lys og det er en beholder. To faktorer som avdekkes av hverandre, og deres felles inntrykk fører til uttrykk som heter “navn.” Vi vet ikke hva lyset er, vi kan ikke forstå eller føle det. Vi føler kun handlingene til beholderen som er motsatt til dens natur. Beholderen, ønsket om å motta blir plutselig åpenbart i form av et giverønske, det er derfor vi ser giverønsket på toppen av mottaker.

Disse to motsatte krefter skaper en viss form ved å koble på en bestemt måte, som kalles et navn. Selve formen er navnet, selv om i vår verden, i mitt sinn, i min datamaskin, er navnet allerede skrevet i en annen form i henhold til min software, i henhold til mine koder. Selve formen er faktisk navnet på tilstanden som er skapt ved gjensidig samarbeide mellom Lyset og beholderen.

Navnet er med hensyn til de som mottar, som betyr at jeg må adaptere meg til et visst fenomen på en bestemt måte, for så i henhold til formen som er tilpasset fenomenet, kaller jeg det fenomenet ved navn. Jeg kjenner ikke til navnet på det generelle fenomenet , men jeg kan kalle deler av den i forhold til min beholder, i henhold til mitt navn. Så når jeg sier noe om noen, er det ikke snakk om meg eller ham, men om omfanget av min oppnåelse av det.

Vi bør ta hensyn til dette. Vi lærer aldri selve fenomenet i selg selv, men kun i forhold til den som oppnår det. Når jeg oppnår noe, sier jeg ikke at det er noe spesielt, men at jeg oppnår fenomenet fordi min oppnåelse er alltid I henhold til mine beholdere. I henhold til likhet i form med en del av det generelle fenomenet som ikke er kjent for meg.

Vi eksisterer i et univers, men nå begynner vi å oppnå at det er uendelige andre universer. Vi, derimot oppnår kun en del av det som vi kaller et univers. Så navnet er aldri det faktiske fenomenet, men bare den delen jeg oppnår.

Fra den 3 delen av den Daily Kabbalah Lesson 3/11/14, Writings of Baal HaSulam

 

 

 

Kommentarer / Spørsmål