Hva er Kabbalah sagt med et par setninger?

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman, på Quora:

“In 1-2 sentences, what is Kabbalah?“

Kabbalah er  læren om en metode for utvidelse av menneskelig bevissthet gjennom forening av ønsker. I en slik utvidet bevissthet begynner vi å oppleve kraften som skapte og opprettholder vår virkelighet. Den lar oss vite mer om verden vi lever i og om årsak og virkning i våre forhold. Den gjør oss vennligere, mer tilgjengelige og mer medvirkende medlemmer av samfunnet.

Skrevet/redigert av Kabbalist Dr Michael Laitmans studenter

Kommentarer / Spørsmål