Hva forventes av en Messias?

Spørsmål: Millioner av mennesker verden over venter på Messias. Hvorfor forklarte ikke kabbalistene i utgangspunket betydningen av konseptet «Messias»?

Svar: Det er umulig å forklare dette for folk. Jeg skal prøve å forklare dere det og dere vil forsøke å overlevere det til andre.

Vi befinner oss i en diger verden, i en enorm virkelighet, men oppfatter kun en liten del av det som kalles «denne verden». Liv og død – alt foregår i dette lille området som kalles «universet».

Alt avhenger av vår bevissthet. Kroppene våre tilhører det animale nivået og vi identifiserer oss med det: vi mater det, vasker det, får det til sengs og er kort fattet konstant opptatt av det.

Slik er jeg skapt, så lenge kroppen min lever og er ved god helse. Når jeg er syk, føler jeg meg dårlig og når den dør, dør også jeg med den. For meg ser det ut som om ingenting eksisterer utenom den.

Men tiden er kommet for å utvikle vår bevissthet og heve oss over kroppen for ikke å fornemme liv i den og se verden gjennom den. Denne nye bredere og høyere oppfattelsen er ikke begrenset av kroppens rammeverk og kalles «integrert bevissthet.» Med hjelp av forbindelsen med andre hever jeg meg over den fysiske kroppen min og begynner gjennom kontakten mellom oss å fornemme virkeligheten i en mye bredere skala. Den oppfattes ikke bare gjennom kroppen min, men gjennom flere kropper sammen, i forbindelsen mellom oss. Jeg føler oss alle som èn ny kropp.

Det pleide å være bare meg, men nå bygger vi ulike typer for kontakt mellom oss til det punktet vi begynner å leve et nytt gjensidig liv i ett system, alle samlet. Istedenfor isolert, begrenset selveksistens, føler hver og èn livet til vår felles spirituelle kropp, eller sjel.

Og bare nå begynner veien til denne følelsen å åpnes for oss. Dersom jeg føler mer av det som finnes i denne sjelen enn det som eksisterer i den fysiske kroppen min, da fornemmer jeg meg selv innenfor denne nye spirituelle kroppen. Vi snakker faktisk i begge tilfeller om ønsker, selv om disse ønskene er gjensidige og befinner seg «over fornuften», så er de allerede giverønsker. Det er fordi jeg er lik alle som finnes over kroppen min og er dekket av Masach (skjermen).

Slik går vi inn i en ny virkelighet, tilegner oss nye verdier og måler liv og død annerledes, på samme måte som helse, sykdom, osv.

Denne overgangen fra følelsen av oppfattelse inni meg til oppfattelse av meg selv utenfra, er alt annet enn enkel og gjennomføres ved hjelp av en spesiell kraft. Den haler meg (fra det hebraiske ordet «Moshech» – å hales) fra den indre til den ytre bevisstheten og kalles derfor Messias. Og for å oppnå den må man virkelig anstrenge seg.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 7/2/13, «A Speech for the Completion of The Zohar»

 

Kommentarer / Spørsmål