Hva skal du gjøre om du faller?

Spørsmål: Hva trenger jeg for å komme meg videre om jeg faller ned?

Svar: Når du faller, er du for det første lei deg på grunn av dette, og du ønsker å komme ut av denne nedturen, å løfte deg over din natur som du ikke lenger klarer å bære. Du rettferdiggjør til og med dette fallet, og du forstår at «det finnes ingen andre enn skaperen».

Deretter vil du gradvis glemme dette og gå tilbake til din vanlige tilstand, der du tenker at det ikke var så farlig likevel og at alt kan skje. Slik holder du det gående fram til neste nedtur.

Hvor mange slike slag man behøver er avhengig av i hvilken grad du knytter ditt sinn opp mot det og jobber med dine nedturer ved hjelp av gruppen. Gruppen må bli ditt lager, der du lagrer hele ditt sinn når du har fullstendig kontroll over følelsene dine slik at du kan oppnå balanse.

Når det motsatte skjer, når du faller under den kalde og tørre fornuftens kontroll og når du ikke en gang vet hvordan du skal vekke følelsene inni deg for å bli inspirert av spiritualitet, vil du ta imot inntrykket gjennom følelsene fra gruppen.

Du vil aldri bli i stand til å eie begge to, følelsene og sinnet. Det er derfor tilhørigheten med gruppen er så nødvendig for oss; den kan kompensere for den manglende motsetningen og på denne måten knytte dem begge sammen. På betingelse av at du legger deg under resten av gruppen og at du er klar for å akseptere dens sorg, vil du da på en eller annen måte knytte sammen hjertet og sinnet inni deg.

I virkeligheten knytter de seg ikke sammen siden du egentlig ikke knytter deg til gruppen, men den påvirker deg uansett på avstand. Denne indirekte «omsluttende» påvirkningen tillater deg på en måte å knytte sammen de to motsetningene inni deg selv. Dette hjelper deg allerede til å forstå litt om hva det spirituelle handler om og hva samhørigheten mellom disse to polene betyr, når du føler og forstår det spirituelle på samme tid på det samme stedet.

Dette er en helt spesiell følelse der det finnes en forståelse. Slike ting er nesten ikke-eksisterende i vår verden.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 8/8/11, Shamati

Kommentarer / Spørsmål