Hva symboliserer frukten på et tre?

Spørsmål: Hvorfor finnes det trær uten frukt og trær med frukt? Hva symboliserer frukten?

Svar: Se på hvor mye vi produserer i verden og hvor lite av det som fører til gode resultater. Som regel har de fleste av våre aktiviteter ikke gode konsekvenser, eller frukt.

På samme måte er det med hele vår flora og fauna. I den utstrekning vi behandler hverandre riktig, bærer alle planter frukt, god frukt. De ville gi oss sin frukt nettopp i den form vi trenger.

Siden vi likevel vender våre samhandlinger i egoistisk retning , og ikke ønsker å behandle hverandre riktig, med egenskapen å gi, viser det seg at bare et lite antall av våre handlinger, det heter ytelse-koeffisient, har gode hensikter mot andre. Som en konsekvens ser vi dette også hos planter.

Med andre ord symboliserer frukten sluttresultatet, gleden vi ønsker oss og som får oss til å utføre enhver handling. Derfor gjør man stor innsats i vår verden for å kunne motta glede.

Om vi arbeidet korrekt med hensikt å gi, for Skaperens skyld, da vill  hver handling bære frukt som vi ville gledes over, men siden alt dette blir egoistisk, får vi bare små gleder igjen.

Baal HaSulam skriver om dette: Og nå, tenk deg at om vi skulle samle alle gledene vi føler i løpet av de sytti år vi lever og legge dem til side, og samle alt ondt og alle sorgene man føler på den andre siden, om vi kunne se resultatet, ville vi foretrekke ikke å være født i det hele tatt.

From KabTV’s “Spiritual States” 6/14/22

Kommentarer / Spørsmål