Hvem er det vi gleder?

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvordan er det mulig å konstant glede skaperen?

Svar: Ved å tenke på ham hele tiden.

Alle aktivititetene du deltar i; enten det er jobb, studie, om du spiser, om du er i sengen – også når du ikke er alene der, hvor og hvordan spiller ingen rolle – alle tankene dine må være rettet mot skaperen. For hele naturens plan, med alle dens krefter er rettet mot dette, for å kunne arbeide med giverglede.

Hvis du handler slik, begynner et helt nytt felt av følelser å avdekkes foran deg, en ny verden. Du begynner å se systemet som styrer, som foreløpig synes å være skjult siden vi ikke oppfører oss riktig innenfor det. Vi ser det ikke. Vi kan bare se det hvis vi lenges etter det for givergledens skyld og da oppdager vi hvordan det fungerer.

Det eksisterer en lov om likhet i form som fungerer i alle verdener, vår egen inkludert. Når jeg ønsker å oppdage noe, konstruerer jeg en sensor som tilsvarer fenomenet jeg ønsker å oppdage. Det samme gjelder her; hvis jeg ønsker å oppdage systemet av krefter som styrer verden, må jeg ha disse egenskapene, da vil det avdekkes for meg.

Derfor må jeg være fokusert på det hele tiden, slik at alt det jeg gjør, alle tankene, ønskene og handlingene mine kun er med intensjon om å glede skaperen, for å tilfredsstille ham.

Hva er intensjonen om å glede skaperen? Jeg har ikke lyst til å forvirre dere, men det finnes ingen skaper og der er ingen å glede. Ved å kontrollere tankene og ønskene mine justerer jeg tilsynelatende meg selv, jeg sikter mot å oppfatte den sanne skapelsen. Men det som til slutt avdekkes hos meg er kraften som aktiverer og styrer alt – og den kalles «skaperen.» Denne kraften kan kun oppdages inni meg. Den kabbalistiske intensjonen skaper inni meg muligheten til å føle en annen virkelighet som er parallell til vår virkelighet. Hvis vår virkelighet kun eksisterer innenfor den egoistiske kraften av mottakelse som er utviklet ifølge en plan uavhengig av oss og som vi er helt underdanige, så vil muligheten for absolutt frihet dukke opp når jeg går inn i en annen virkelighet.

Fra kongressen i Bulgaria, «Dawn of a New World», første dag, 1/11/13, Leksjon 2

 

Kommentarer / Spørsmål