Hvor kan ønskene og tankene våre lokaliseres?

Spørsmål: Hvor kan ønsket vårt lokaliseres; er det i kroppen, utenfor den, i luften, eller ved siden av oss?

Svar: Det finnes overhodet ingen ønsker i kroppen. Vi kan erstatte alle kroppens organer og utføre så mange transplantasjoner som vi bare vil, uten at det har noen innvirkning på kroppen i det hele tatt.

Da professor Barnard fra Sør-Afrika utførte den første hjertetransplantasjonen for et halvt århundre siden, var alle bekymret over hva som kommer til å skje med pasienten og hva han kommer til å føle etterpå. Absolutt ingenting! Hjertet er simpelthen en mekanisme som pumper blod og ingenting mer.

Selv om vi utfører en hjernetransplantasjon, vil ingenting skje. Hjernen vår er et tankeinstrument; den former ikke tanker. Den er bare en formidler som setter oss i kontakt med det universale tankefeltet. Ønskene våre eksisterer innenfor det samme feltet og ikke i kroppen vår. Kroppen vår eksisterer tilsynelatende i det samme feltet og oppfatter det bare. Det livet vi fornemmer, er faktisk bare en liten induksjon som ble innsatt i oss.

Spørsmål: Kan vi da si at vi i den integrerte resonneringen, når vi går inn i det generelle feltet av kjærlighet, vil begynne å ta formidleren i bruk 100% og på den måten videreutvikle den?

Svar: Ja, men det blir ikke den samme hjernen som vi nå har!

Vi har bare et verktøy som ligner den induksjonsspiralen som fanger opp feltet utenfor og utløser visse strømninger i det. Og det vi oppfatter er disse strømningene, de som vi er istand til å identifisere, mestre og som vi er oppmerksomme på. Dette feltet som omgir oss, er i virkeligheten enormt kraftig og intenst.

Spørsmål: Utvider vi oppmerksomheten vår, ved å forsterke «spiralen» vår 100%?

Svar: Den utvides bare gjennom kontakt med andre. Så om vi ønsker å «utskyte» oss selv og forvandles til en driftsikker «solenoid» (en formidler som produserer et magnetisk felt når elektriske strømninger går gjennom den), må vi trenge gjennom og tilegne oss andre menneskers ønsker, nøye overveie og føle hvordan vi kan nærme oss andre og hjelpe dem til å nærme seg hverandre.

Fra KabTV`s «Samtaler med Michael Laitman», 3/11/12

Kommentarer / Spørsmål