Hvordan formidle kunnskapen om den spirituelle verden?

thumbs_Laitman_060_02Spørsmål: Hvorfor kan ikke kabbalister beskrive den spirituelle verden på en slik måte at vi kan forstå at det er verdt å strebe etter?

Svar: Problemet er at det er umulig å beskrive den spirituelle verden, da ingen av dens egenskaper eller opplevelser eksisterer i våre nåværende ønsker. Lover i den spirituelle verden sammenfaller ikke med lover i vår verden.

Derfor beskriver kabbalister den øvre verden ved hjelp av et spesielt språk, grenspråket, som ikke er ment til å gi en forklaring, da vi enda ikke kan forestille oss denne verden, eller skildre den i våre egoistiske egenskaper.

For eksempel hvis du mottar en e-post som er skrevet i et annet program enn det du har på din datamaskin, vil du uansett hva du gjør, ikke være i stand til å åpne denne e-posten.

I stedet vil det åpne seg forvirrende informasjon i form av ulike figurer. Du vil ikke forstå hva du har motatt og du vil ikke være i stand til å absorbere det eller åpne e-posten på datamaskinen.

Det samme skjer her, kabbalister forteller oss noe om den øvre verden, men vi ser på dem som dyr ser på mennesker. For å forstå dem, må man skaffe seg egenskapen til den øvre verden, først da vil det bli klart hva de formidler.

Fra den Kabbalah Lesson 10/11/15

Kommentarer / Spørsmål