Hvordan gjøre de globale utdannelsesprinsippene tydelig for alle

Hele læren om kabbala er én eneste utdanningsmetode. Mennesket må tross alt endre seg, utvikle seg fra et ”lite villdyr” som lever i denne virkeligheten til et menneske som er lik skaperen. Vi kan ikke en gang føle dette – målet er så opphøyd, så motsatt av oss selv at vi ikke klarer å oppfatte det.

Vi går gjennom endringer langs veien for å bli mer og mer lik skaperen. Ved å endre oss selv avdekker vi våre nye tilstander i den spirituelle virkeligheten, på de spirituelle nivåene. Alle disse tilstandene er først og fremst utdanningstrinn. Vi oppdras av det øvre lyset som omslutter oss, vi endrer oss og går slik gjennom utdanningsprosessen.

Kabbala er metoden som gjør oss i stand til å utdanne oss selv mot likhet med skaperen. Vi gjør det ved hjelp av en lærer, kildene, gruppen eller omgivelsene. Denne utdannelsen krever et skille mellom barn og voksne, mellom menn og kvinner eller ulike typer mennesker. Vi må se etter en metode som kan hjelpe alle slik at de kan ta imot den riktige utdannelsen.

Det er fordi hvert eneste menneske som tar imot den spirituelle vekkelsen må korrigere seg selv, og gjøre den generelle korreksjonen lettere for alle. I hovedsak er ”alle” han selv. Om han forholder seg til andre på denne måten, må han korrigere dem. Om han derimot fjerner seg fra de andre, blir han en ”reformator” som kun gjør seg selv og andre korrupte.

Vi må oppklare disse materiene, og formulere dem på en lett og forstålig måte. I dag nærmer hele menneskeheten seg avdekkingen av læren om kabbala. Vi begynner å føle behovet for å utdanne oss selv mot et likhetsnivå til skaperen, ellers vil vi bare føle hvor mange uhell vår motsetning til han fører til.

Med dette målet for øyet forbereder vi en liste med globale utdanningsprinsipper. Nøkkelen er at de må være forståelige for alle. Vi må selv ha en relativt god forståelse for hvor de kommer fra. Det er ikke vanskelig for oss å snakke om disse prinsippene gjennom kabbalas språk, eller i språkformen som Baal HaSulam presenterer dem i, for det meste i sine artikler. Hvordan kan vi gjøre dem brukendes for alle menneskene i denne verden? Det er dette problemet vi står ovenfor i dag, og vi må prøve å løse det.

Fra del fire av Morgenleksjonen 16/03/2011, Om prinsipper for global utdannelse

Kommentarer / Spørsmål