Hvordan jobbe med forstyrrelser

Spørsmål: Hvordan bør vi jobbe med forstyrrelser?

Svar: Forstyrrelsene er nettopp det som hjelper oss med å belyse vår tilstand og styrke samholdet oss imellom i større grad. En forstyrrelse viser hvor du ikke har ferdigstilt arbeidet ditt ennå. Dette hjelper deg faktisk. Vi kaller det forstyrrelser, men egentlig er det avdekkinger av hvilke feil du nå vil kunne korrigere siden det har blitt avslørt for deg.

Alt blir gradivs avslørt, steg for steg. Det finnes mange flere hinder som vil avdekkes for deg på veien. Akkurat nå er det dette som har blitt gitt deg. Du må ikke se på det som en forstyrrelse eller prøve å unnslippe det. Bare aksepter det på riktig måte.

Du må ikke drukne deg i dette problemet eller bli oppholdt i det. Du må øyeblikkelig prøve å overkomme det: løft deg over det og ta det opp i deg, og slik vil du fortsette videre over det.

Jeg fjerner ikke problemet og jeg prøver ikke å late som om det ikke eksisterer. Jeg prøver ikke å benytte ulike triks slik at jeg kan ignorere problemet. Jeg aksepterer det slik at jeg over det kan styrke min samhørighet med andre og med skaperen i enda større grad.

Tenk deg for eksempel at jeg avdekker visse ubehagelige egenskaper i deg. Helt fram til nå har vi vært venner, men nå er det noe ved deg som jeg ikke liker lengre. Jeg må likevel akseptere det gjennom tro over fornuft, det vil si å forstå at jeg ser feil i deg i henhold til min egen feilaktige natur. Jeg må ønske å bli tilknyttet deg uavhengig av alt annet, som om du bare var en engel. Alle feil jeg ser i andre mennesker viser tross alt meg selv, akkurat som i et speil.

Bare husk på at alt dette er en del av vårt indre arbeid, og ikke profesjonelle ferdigheter innen dessiminasjonsarbeidet.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 28/07/2011, Shamati

Kommentarer / Spørsmål