Hvordan kan vi fikse EU?

Fra nyhetene: (Klaus Schwab, leder for Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos, hentet fra ntv.ru): “2012 er et meget viktig år. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre eurokrisen.

“Det er viktig å høre på hva den yngre generasjonen mener, for de har store problemer i dag og det største problemet er arbeidsledighet. Vi må skape ca 6 millioner jobber. Dette vil være avgjørende for den sosiale og politiske stabiliteten.”

Min kommentar: De setter dessverre pengene sine på feil hest. Hvem er det som vil tale «den unge generasjonens kamp» og til hvem? For et patetisk forsøk på å vise omtanke for de arbeidsledige på! Lederne har ennå ikke forstått at de ikke lenger har tid for å drive med reklame.

Kommentarer / Spørsmål