Hvordan kjenne igjen en ekte kabbalist?

Baal HaSulam, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”: På samme måte som kong Solomon ikke kunne forhindre at Asmodeus inntok hans trone og lot som om han var konge helt til han kom til Jerusalem, observerer de vise kabbalistene filosofisk teologi og klager over at de har stjålet det øvre skjellet av deres visdom, visdommen som Platon og hans greske forgjengere hadde tilegnet seg når de studerte sammen med disiplene til profetene i Israel. De har stjålet de grunnleggende prinsippene fra læren om Israel, og tatt på seg en kappe som ikke er deres. Den dag i dag sitter fremdeles filosofisk teologi på tronen til kabbala, og er arving under herskerinnen.

Greske filosofer studerte fra profetene siden kabbala var tilgjengelig for alle fra Abrahams tid. De klarte ikke å løfte seg opp til spirituell oppnåelse siden dette krever en enorm innsats. Det er derfor filosofene kun tok de eksterne delene av læren. Det vil si at deres mål ikke var å korrigere den menneskelige naturen, men kun å tilegne seg kunnskap.

Det første tegnet på at du har med en kabbalist å gjøre, har sammenheng med hvem han studerer hos. Det er umulig å oppnå spirituell oppnåelse uten å være en hengiven, nær student av en ekte kabbalist. Selv om det at man er student hos en ekte kabbalist ikke garanterer spirituell suksess, er det i det minste det første nødvendige vilkåret for å oppnå det.

Det andre tegnet på en kabbalist er at metoden som han tilbyr er rettet mot å korrigere menneskets egoisme. Det er nettopp dette som skiller kabbala fra de gamle greske filosofene (religion, tro, spirituelle metoder og så videre). De stjal det eksterne skjellet fra kabbala (foredrag om de øvre virkelighetene, beretninger om verden som venter oss, belønning og straff og så videre), og begynte å bruke og utvikle den på en egoistisk måte for å kunne manipulere heller enn å korrigere den menneskelige naturen.

Dette er de to hovedtegnene som skiller en kabbalist fra en ikke-kabbalist. Videre er det ikke bare filosofi, men alle metoder generelt, inkludert vitenskapen, som blir styrt av mennesket og med håp om å korrigere verden og å oppnå et bedre, korrigert, mer eller mindre bærekraftig liv, som til slutt vil vise sitt sanne ansikt og sine mistak.

Det viser seg kanskje ikke i de vitenskapelige konklusjonene i seg selv, men påstandene sier at det på denne måten er mulig å korrigere virkeligheten og lede menneskeheten til et lykkelig liv. Helt til alt foreligger like klart som dagen, vil ikke vanlige mennesker som ennå ikke har våknet opp til spiritualitet (punktet i hjertet) ta kabbala på alvor.

Kun mennesket som studerer fra en anerkjent kabbalist kan være seg selv. En ekte kabbalist tilbyr en metode for å korrigere egoismen, ikke alle mulige ”mirakler” eller fysiske handlinger som fører til at man vil oppnå tilsynelatende belønninger eller straffer ovenfra.

Dette er med andre ord ikke en religion eller en trosretning, ei heller filosofi eller teologi, og ikke en av naturvitenskapene fra vår verden heller. Det er derimot en metode for å korrigere vår egoisme i den hensikt å oppnå samhold og kjærlighet. Denne metoden kan bli avdekket for massene kun etter at menneskeheten er overbevist om at andre metoder ikke kan lede til frelse.

Fra del fire av Morgenleksjonen 11/01/11, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

Kommentarer / Spørsmål