«Hvorfor finnes det krig? Er det noe som er plantet dypt inn i den menneskelige natur? (Quora)

Michael Laitman på Quora:Why does war exist? Is it something deeply implanted in human nature?

Krig finnes fordi universet består av to motsatte krefter: Å ta imot og å gi. Når disse kreftene kommer ut av balanse i forhold til hverandre, da kortslutter de og prøver å ødelegge hverandre. Den gjensidige anstrengelsen der begge sider prøver å sette den andre ut av spill er krig.

Den egentlige årsaken til krig er å finne i brytningen mellom disse motsatte naturkreftene: Den mottagende og den givende kraft. Det er en kollisjon av spirituelle krefter som får kriger til å utfolde seg i vår materielle verden.

Derfor krever det å stoppe krigen at man utvikler en regulerende sans som kan gi over vår medfødte tilbøyelighet til å ta imot. Denne medfødte selvoppholdelses-driften sikter bare mot at vi går helt opp i oss selv. På et Kabbalistisk språk kalles den givende kraften en «skjerm» (Hebraisk «Masach). Ved hjelp av denne nye regulerende sansen kan vi oppnå et positivt og balansert menneskelig samhold.

Det er nøkkelen til en harmonisk og fredelig sameksistens uten krig.

pastedGraphic_1.png

Basert på  KabTV’s “I Got a Call. What Is War?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on April 16, 2011. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

 

“Why does war exist? Is it something deeply implanted in human nature?” (Quora)

Kommentarer / Spørsmål