Hvorfor har Den Skapende Kraft så mange navn?

Spørsmål: Om Den Skapende Kraft er èn, unik og særpreget, hvorfor har den da så mange navn?

Svar: Ifølge måten en person oppfatter Den Skapende Kraft, gir han den navn. Og når han tilegner seg den i sin sanne form, da forsvinner navnet fullstendig, og bare et symbol igjen av fire hebraiske bokstaver. Det taler om måten vi oppfatter denne kraften på i våre følelser.

Med andre ord er der et utgangspunkt, en rot eller en null-oppfatning og i tillegg andre måter å oppfatte den på.

I tillegg til roten kommer fire navn på Den Skapende Kraft, de svarer til måten vi avdekker Skaperen i oss på. Roten er utgangspunktet, evnen til å gi, den er gitt oss av Den Skapende Kraft, og den blir til en indre drivkraft i oss.

Spørsmål: Om jeg opplever denne kraften som grusom, og jeg uttaler det om Skaperen i meg, er det da også et navn for Den Skapende Kraft?

Svar: Ja, alt du føler er navn på Den Skapende Kraft i deg. Dessuten er også det du føler i ditt dagligliv det samme som Skaperen og den måten Skaperkraften åpenbarer seg på i dine ønsker og begjær. Det vil si: «Der er ingen annen enn Ham» ( 5. Mos. 4.35)

Et spørsmål kommer opp: Hvordan er det mulig å tenke seg Den Skapende Kraft utenfor det som skjer rundt oss på alle stadier i verden: Det urørlige, det vegetative og det animerte? Nettopp her viser Skaperkraftens egenskaper seg for oss. Om vi tar dette opp i oss på rett måte, da vil vi tilegne oss ett eneste utgangspunkt, som er å gi.

Kommentarer / Spørsmål