Hvorfor øker verdensbefolkningen?

Spørsmål: Hvordan kan man enklest forklare folk som er langt fra Kabbala at sjelen er evig og uforanderlig, til tross for at verdensbefolkningene øker.

Svar: Verdensbefolkningen øker som et resultat av ytterligere fragmentering av dens felles sjel. Da vi «faller» hele tiden og mister stadig spirituell støtte, blir egoet større: for at vi skal kunne korrigere dette på en enklere måte, blir partiklene til sjelen mindre og mindre. Ellers ville vi ikke ha vært i stand til å takle et så stort ego.

Sjelen er en for alle, vi er alle dens partikler. Til den grad vi kan passe sammen, oppdager vi denne egenskapen, denne beholderen som kalles «sjel»

Fra Convention in Krasnoyarsk 6/14/13, Leksjon 2

 

 

Kommentarer / Spørsmål