I et lyshav

Dr. Michael LaitmanZohar, «VaYikhael», artikkel 131: … Det er dessuten blitt avklart at mens Bina og TM reiser seg og stiger til sine nivåer, fra hvelvingen og over, tar de med seg det nedre nivået som kledte dem da de var falt ned til henne og hever også henne over hvelvingen.

Spørsmål: Hvem er den «øvre» og hvem er den «nedre»?

Svar: Det finnes et hav av det øvre lyset som fyller alt likt. Der er forskjellige ønsker i det som også fyller det øvre lyset og det er i dem, inni disse ønskene. Disse ønskene til den ene skapte skapningen begynner å fungere sammen med lysene som de avdekker uavhengig. Hvert ønske oppdager et lys inni seg, siden de er atskilte fra hverandre.

Sekvensen av tilstander de går gjennom kalles «skapelsens korreksjon.» Før det, fantes det en forberedelse for skapelsens ødeleggelse: virkeligheten til AK, virkeligheten til Nekudim, knusingen, korreksjonen av virkelighetene til ABYA og deretter fødselen til det første mennesket (Adam HaRishon), kunnskapstreets synd og den relative korreksjonen til det første mennesket, til den grad at det førte ham til begynnelsen av anerkjennelse av det onde.

Fra det punktet og videre, fra det stadiet, fra denne skjelningen og fremover, er alt som skjer i relasjoner mellom ønsker og lys et forhold som kalles skapelsens korreksjon – som er stadiet vi befinner oss i. Dette er det eneste vi snakker om. Korreksjonen er enkel: hvordan vi balanserer beholderne med lysene, slik at både lysene og beholderne får en god følelse og slik oppnår likhet i form.

(124091)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 27/12/13, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål