Idealet for kjærlighet og det å gi

Dr. Michael LaitmanSkaperen, idealet for kjærlighet og det å gi, burde alltid være skildret for oss på en tydelig og nøyaktig måte. Vi burde innse at vi til en viss grad kan forstå og avdekke dette idealet.

Dette betyr at skaperen er noe vi føler utenfor oss selv. Det finnes ingen tilstand der man oppnår skapelsen, og alt fornemmes i våre egenskaper og våre følelser.

Den høyeste egenskapen er Keter, i den fornemmer vi skaperen, det er egenskapen av å elske og å gi, et resultat av arbeidet i de ni lavere Sefirot.

Slik må vi innrette oss selv, etter denne stemmegaffelen, i forhold til den øverste tiende Sefira og vi må hele tiden tilpasse alle de andre Sefirot til den.

Dette er ikke lett, for riktig intensjon oppnår vi i gruppen under studiet ved å tiltrekke det øvre lyset fra Keters punkt, og ved å bruke alle de andre egenskapene. Alt vi gjør her i  denne verden når vi oppretter gjensidig forbindelse med hverandre er nødvendig for at vi hele tiden skal kunne sjekke hverandre via denne forbindelsen.

Den øvre delen til Keter må være atskilt fra oss. Vi må rense den mer og mer hver gang, vi må løfte den opp og skille den fra oss. Den må bli mer og mer gjennomsiktig i følelsene våre.

Deretter har vi åtte Sefirot: Hochma, Bina, Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod og Yesod, ønskene våre som kan korrigeres, og Malchut, som ikke kan korrigeres.

Den øverste Sefira – Keter, den laveste Sefira – Malchut, og alt det vi kan forestille oss mellom Malchut og Keter finnes mellom dem som åtte Sefirot. I forhold til dette systemet er det vi arbeider.

På hvert nivå i utviklingen må du bare tenke over hvordan du kan løfte Keter ved å avdekke Malchut mer og mer og forsøke å se den som Keter i de øvrige åtte egenskapene.

Keter skinner nedover, og ved korreksjonenes avslutning sprer den seg på en måte som gjør at den smelter sammen med Malchut med hjelp av arbeidet i de åtte Sefirot mellom dem i 6000 år eller på 125 nivåer. De åtte Sefirot mellom Keter og Malchut er nettverket av våre gjensidige koblinger.

(148742)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 26/3/14

Kommentarer / Spørsmål