Ikke lag deg gudebilder av skaperen

Dr. Michael LaitmanRabash, artikkelen «Hva betyr `Pris Herren, alle folkeslag` i arbeidet?» (Salme 117:1): Det må forklares hvorfor Zohar sier at alle folkeslag har en minister over seg, mens det ikke er tilfelle for nasjonen Israel: bare skaperen står over dem. For nasjonen Israel er skaperens eiendom.

Skaperen kalles for midtlinjen, Zeir Anpin. Det kjennetegnet  finnes ikke i de nedre hvis de ikke utfører spesielle handlinger for å bli bærere for den, et redskap for midtlinjen.

Så skaperen har ikke noe bilde eller legeme. Midtlinjen eksisterer ikke i naturen; den viser seg bare hvis den nedre plasserer seg mellom de to linjene: høyre og venstre.

Og alle andre krefter i naturen kalles for skaperens ministere, for de eksisterer i seg selv og er resultat av de to aktive kreftene i virkeligheten: den som tar imot og den som gir. De blir kalt engler, krefter som kontrollerer verdens 70 nasjoner.

Men nasjonen Israel, den som søker Yashar El (direkte til skaperen), har ingen skaper hvis den ikke stabiliserer mottakeren sin og oppdager midtlinjen i den. Skaperen (Bore) betyr kom og se (Bo-Re). Og så lenge midtlinjen ikke er skapt, har ikke nasjonen Israel noe å vende seg mot.

Skaperen avdekkes ene og alene på betingelse av at personen bygger seg selv og tilpasser seg til den øvres kjennetegn. Slik skaper han rom for oppdagelse av den øvre kraften. Så lenge den nedre ikke er klar for denne avdekkelsen, eksisterer ikke den øvre og kan ikke bli oppdaget.

Herav kommer forbudet: (2. Mosebok, 20:3) «Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning» av skaperen, for det forhindrer oss i å arbeide riktig.

(137033)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 6/6/14, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål