Ikke noe er verre enn å angre på fortiden

Dr. Michael LaitmanSkamfullhet og kjærlighet er de viktigste drivkreftene i vår utvikling. De er motsatte hverandre og like sterke, som minus og pluss i uendelighet.

Men hvis du skammer deg over deg selv og angrer på fortiden, er det en uren handling,  Klipa–  for det betyr at du ikke sier deg enig i det faktum at det ikke finnes noe annet enn skaperen.

Det finnes ikke noe annet enn skaperen betyr ikke bare at sluttresultatet avhenger av ham, men at han planla alt du kom til å gjøre fra begynnelsen av, hvordan du kom til å gjennomgå disse stadiene og senere beklage deg over dem. Og nå er du lei deg for det som har skjedd, istedenfor å angre på at du tror det var du som gjorde alt dette og ikke skaperen. Det vil si at du ikke holder deg fast ved ham.

Hvis du ønsker å rette opp noe i fortiden, da holder du deg ikke til skaperen; du godtar ikke at det bare er han som styrer verden. Du er nødt til å være takknemlig for det dårlige, så vel som for det gode. Og hvis du klarer det, i det minste for et øyeblikk, beklager du deg i neste øyeblikk enda mer over fortiden.

Vi er nødt til å sjekke denne egenskapen og vi kan ikke gå videre til neste nivå før vi fullfører denne klargjøringen. Vi har en tendens til å klandre oss selv, men alt dette er konsekvensen av å ikke forstå at planen, handlingen og handlingens resultat – alt sammen – kommer fra èn og samme kilde og at du bør si deg enig i skaperens arbeid. Du bør føle inntrykket av hva han gjør med deg, slik at du gjennom alle disse erfaringene står fast ved ham over fornemmelsen i det egoistiske ønsket.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 11/9/13, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål