Ikke skap branner i deg selv

Det finnes et strengt forbud: Du må aldri snakke om de indre tilstandene som du eksisterer i. Mange av vennene dine har tross alt ikke opparbeidet seg et anti-egoistisk filter, og de kan skade deg gjennom sin misunnelse og stolthet, sitt hat, selv uten at de ønsker at det skal være slik.

De ønsker tilsynelatende ikke å skade deg, men deres mangel på indre samhørighet tvinger dem til å gjøre det om de ser at du er over dem og har mer inspirasjon, om du har oppnådd samhold og kommet nærmere målet. Den som ennå ikke har oppnådd korreksjon, klarer ikke å håndtere dette og vil skade deg.

Om du begynner å dele dine personlige følelser, utløser du branner i deg selv. Det står skrevet at 99 % av alle feil skjer på grunn av ”det onde øyet”. Dette er ikke mystisk overtro som mennesker tror på, men heller et tegn på den normale misunnelsen som noen har imot deg

Faktum er at vi lever i et system basert på krefter og ønsker som er knyttet sammen. De som misunner deg, reduserer din kraft. I stedet for kjærlighet og samhold gir han en negativ kraft videre til deg.

Om dette bare skjer i verden på utsiden, er ikke dette noe vi kan gjøre så mye med siden verden fremdeles er ukorrigert. Om dette skjer blant venner i en gruppe, og det i tillegg er du som har provosert fram en slik reaksjon, viser det seg derimot at du har skadet både han og deg selv. Du var den som forårsaket dette ”onde øyet”, og det er ikke din vennes feil siden han ikke har oppnådd korreksjon ennå.

Lovene i systemet tvinger oss til å handle på denne måten. Kreftene av misunnelse, hat, stolthet, lengsel etter makt og ære står i motsetning til de positive kreftene som ligger i kjærlighet og giverkraft. For å kunne tillate positive krefter å operere inni oss, må vi være beskjedne.

Kabbalister forklarer hvordan vi bør bruke alle disse kreftene for at de skal legge til rette for god, effektiv og hurtig utvikling.

Fra første del av Morgenleksjonen 26/05/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål