Ikke undervurder praksisens betydning

Spørsmål: Hvorfor er det nødvendig for massene å arbeide i grupper, når vi simpelthen kan gi dem en bok som forklarer alt?

Svar: Hvor skal folk kunne skape Kli, beholderen, hvor de kan begynne å erfare høyere energi? De trenger praksis.

Selv om de ikke har noen forbindelse med kabbala, trenger de allikevel å føle at samholdet har en spesiell kraft som gjør dem istand til å endre verden, forvandle alt rundt omkring dem og se en større dybde i alt. Ved hjelp av denne energien, giveregenskapen, begynner de å se på historie, på materie, som om de bruker røntgen. De hever seg over tid, rom og bevegelse, til den neste dimensjonen. Om de ikke praktiserer dette sammen med hverandre, men bare leser en bok mens de ligger på sofaen, da vil ingenting forandres. Lesing er en god øvelse, for å «varme opp», men ikke for virkeliggjøring.

Spørsmål: Bør fysisk oppmøte være obligatorisk?

Svar: Ja, slik er det blitt praktisert av kabbalister, fra uminnelige tider. Her er personlig kontakt mellom folk nødvendig. Slik må det gjennomføres.

Skaperen viser seg ikke i èn person; han vil kun vise seg i kontakten mellom mennesker. Derfor er det nødvendig at du iallefall har ett menneske til, bortsett fra deg selv. Men det er vanskelig å arbeide med to mennesker. En gruppe på ti, er ideell.

Fra en virtuell leksjon, 26/8/12

Kommentarer / Spørsmål