Indre arbeid eller fysisk arbeid?

Spørsmål: Mennesker stiller seg stadig det samme spørsmålet: Hva må vi gjøre i praksis?

Svar: Om det er snakk om enkle, mekaniske handlinger, kan vi si at jo mindre du gjør jo bedre. Jo mindre skade vil da skje. Om du kun klarer å jobbe med hendene dine, så ikke gjør noen ting i det hele tatt, som det står skrevet: ”Sitt og ikke gjør noe er best”.

For det første må vi sette i gang tanken som skal granske og oppdage. Dette gjelder spesielt for de som er seriøst involvert i kabbalastudiene, og som skal lære det bort til resten av verden, som et utdanningssamfunn som produserer alle typer medium med informasjon for å spre læren om kabbala og dens metode. I dette tilfellet må det bli mye mer gransking og veldig lite handling.

Det samme gjelder for hele menneskeheten. Alle må påvirke seg selv, sitt ønske. Derfor må jeg først og fremst tenke over hvilke indre og ytre handlinger som kan endre ønsket mitt slik at jeg kan opparbeide meg et ønske om å reise MAN (en bønn om å bli korrigert). Dette er det viktigste for å fullføre mine handlinger. Jeg trenger bare å spørre, føle behovet for å endre meg, komme til den givende kraften slik som skaperen og tre ut av meg selv for å glede han.

Hvordan skal jeg klare dette? Om jeg må utføre noen eksterne handlinger for å klare dette, må jeg gjøre det, men i hovedsak er det indre handlinger som kreves. Samme hvor enkelt mennesket er, kan alle påvirke seg selv ved å begynne å ønske denne endringen gjennom ulike medium slik som film, musikk og teater. Hvert eneste menneske lever tross alt innenfor sine ønsker, og vi må tenke over hvordan vi kan fremkalle et ønske i oss selv om å endre oss til å gi.

Fra del fire av Morgenleksjonen 29/12/10, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

Kommentarer / Spørsmål