Innsikten som gjør reisen trygg

Lidelsens vei betyr ikke at vi får ett, enkelt slag. Vi er nødt til å lære og til sist å forvandles til intelligente mennesker. Vi må slutte å være små, egoistiske udyr, som prøver å grabbe alt rundt seg for seg selv  på bekostning av andre. Vi oppfører oss slik helt ubevisst. Vi må lære å oppføre oss annerledes og se på alle rundt oss som slektninger, eller gode venner. Til sist vil det forårsake sommerfugleffekten blant oss, i sin absolutte form.

Den vil komme sammen med vår bevissthet om den integrerende naturen. Vår naturoppfattelse vil bli dypere. Vi vil fornemme naturens øvre lag. Slik vil vi innse at naturen er evig og at vi kan bevege oss lengre enn den, hinsides tid og sted, som fysikere allerede sier. Så vi blir observatører, som fornemmer den virkelige naturen og hever oss opp til nivået av kreftene dens; vi lever på det nivået og ikke i form av vår provisoriske, fysiske kropp.

Vi må gradvis dele dette med hele menneskeheten. Hvis ikke, vil folk se på oss som om vi ikke var helt normale, siden det ikke passer sammen med deres virkelighetsoppfatning; alt som befinner seg utenfor deres vanemessige rekkevidde, eksisterer ikke for dem. Vi må derfor utøve forsiktighet, når vi forklarer hva vi mener.

Fysikere snakker temmelig åpent om dette nå. Det kan de, for de er fysikere. Konklusjonene deres er basert på oppdagelser de har gjort. Det er ikke kun en teori for dem lengre. Det er en realitet, for de har observert dette i eksperimenter, siden Hugh Everett på midten av forrige århundre og selv før det.

Fra KABTV`s «Building a Social Environment», 25/9/12

 

 

Kommentarer / Spørsmål