Intellektets funksjon

Spørsmål: Jeg forstår ikke intellektets funksjon. Hvordan opphever man det og hvordan brukes det?

Svar: Du trenger bare intellektet for å uttrykke følelsene riktig, de ulike forholdene, konkludere – og deretter aktiverer du følelsene igjen. Intellektet arbeider mellom følelsene: følelser – intellekt, følelser – intellekt. Intellektet uttrykker det jeg føler, konklusjonen jeg bør komme til fra dette og hvordan jeg forbinder nye fornemmelser. Roteringen mellom intellekt og følelser skjer på samme måte som roteringen mellom opp- og nedturer. Du kan kontrollere det. Vi blir vant til det.

Spørsmål: Vi vet at intellektet gagner følelsene. Hvordan kan man forstå om man snakker utfra intellektet eller følelsene? Hva er forskjellen?

Svar: Hvis du trenger å uttrykke følelsene etter å ha erfart dem, uttrykker du dem med hjelp fra intellektet. Du generalisere dem, skjelner mellom dem – og kun etterpå uttrykker du tanken du klargjør.

Fra Vilnius kongressen, 25/3/12, Workshop 4

Kommentarer / Spørsmål