Jeg er glad jeg er i den øvres hender

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Hvordan kan vi «styre» tilstandene, når vi blir kastet fra den ene siden til den andre?

Svar:
Vi har ikke noe «ratt», vi styres ovenfra og må bare endre holdningen til det som gjøres med oss. I slike tilstander har vi ingen kontroll over oss selv; vi må bare forstå det og si oss enige i at skaperen vil utrette dette arbeidet med oss. Derfor kalles det «skaperens arbeid» (Avodat HaShem).

Det vi må gjøre er å annullere oss selv og være glade for at den øvre ivaretar oss akkurat som spebarn blir ivaretatt av moren. Det holder. Og om vi gjør dette bra, kan vi kanskje senere avdekke hvordan vi selv kan delta i arbeidet. Hovedrollen vår er å være lykkelige – der jeg er glad for at den øvre ivaretar meg uansett hva han gjør med meg!

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 3/9/13

Kommentarer / Spørsmål