Jobb sammen med den øvre

Vi må strebe etter å kjenne igjen alle de tilstandene vi forventer å se etter at vi har flyktet fra Egypt mens vi fremdeles befinner oss i der, det vil si akkurat nå når vi jobber innenfor gruppen. Til tross for egoismens kraft, ønsker vi å avdekke den spirituelle virkeligheten her og nå. Kun ved å gjøre en innsats vil vi tiltrekke oss kraften som vil gjøre dette for oss.

Vi må finne plassen der vi ønsker å være som én, og å forstå hvordan vi kan anstrenge oss og kreve samhold. Vi gjør alt vi kan ved hjelp av våre egne anstrengelser og anstrengelsene til den øvre. Vi ber og krever fra han, og trekker han mot oss slik at han kan hjelpe oss mens vi fremdeles husker på at vi også må bidra med vår egeninnsats.

Kun når vi oppnår en klar oppfattelse av denne plassen, anstrengelsen og naturen til våre handlinger vil vi foreta den riktige avgjørelsen.

Fra første del av Morgenleksjonen 18/04/2011, ”This is for Judah”

Kommentarer / Spørsmål