Kabbalister om oppfattelse av virkeligheten, del 18

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Tanke. Bevegelse. Tid.

Selve essensen i sjelen er ønsket om å ta imot. Det at vi kan se forskjell mellom to objekter kan kun relateres til deres vilje, siden viljen i enhver essens skaper behov, og behovene skaper tanker og konsepter slik at man kan oppnå disse behovene slik ønsket om å ta imot krever.
– Baal HaSulam, “Introduction to The Book of Zohar”, Avsnitt 21

Spiritualitet er ikke avhengig av verken tid eller sted, og det finnes ingen død der.
– The Writings of Baal HaSulam, “From within my Flesh shall I see God”

Kommentarer / Spørsmål