Kabbalister om oppfattelse av virkeligheten, del 5

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Hele virkeligheten befinner seg inni mennesket

Det står skrevet i Zohar, (VayikraParashat Tazria, s 40) at alle virkelighetene, de øvre og de lavere, befinner seg inni mennesket. Hele virkeligheten innenfor disse virkelighetene er også kun for mennesket.
– Baal HaSulam, “Introduction to the Preface to the Wisdom of Kabbalah”, Avsnitt 1

Når vi ser den vide verden foran oss, ser vi den ikke i virkeligheten, men inni oss selv. Det finnes med andre ord en slags fotografisk maskin i vår bakre hjerne som viser oss alt det som oppstår for oss og ingenting av dette befinner seg utenfor oss. 
– Baal HaSulam, “Preface to the Book of Zohar”, Avsnitt 34

Kommentarer / Spørsmål