Kabbalister om oppfattelse av virkeligheten, del 8

Kjære venner, still gjerne spørsmål om disse utdragene hentet fra de mektige kabbalistene. Kommentarene innenfor klammene er mine.

Vi har ingen oppnåelse eller forståelse av materien i det hele tatt

Vi har i det hele tatt ingen opplevelse av essensen til mennesket, uten materien, i seg selv. Det er fordi våre fem sanser og vår fantasi bare gir oss inntrykk av handlingene til essensen, men ikke av essensen i seg selv. 

Synssansen gir oss for eksempel bare skygger av den synlige essensen siden de er formet motsatt av lyset.

Hørselssansen er på samme måte bare en kraft som treffer en slags essens i luften. Luften som blir avvist av den treffer trommehinnen vår, og vi hører at det finnes en slags essens i vår nærhet.

Luktesansen er bare luft som kommer fra essensen og som treffer våre luktenerver, og vi kjenner en lukt. Følelsen av smak er et resultat av kontakten mellom en slags essens med våre smaksnerver. 

Alle disse fire sansene gir oss slik uttrykk for handlingene som kommer fra en slags essens, og ingenting av essensen i seg selv.

Selv berøringssansen, den sterkeste av alle sansene, skiller varmt fra kaldt, hardt fra mykt, men alt dette er er bare uttrykk for handlinger i essensen; de er bare hendelser i essensen. Det er slik fordi det varme kan avkjøles, det kalde kan varmes opp, det harde kan gjøres flytende gjennom kjemiske prosesser, og flytende materie kan bli til luft, det vil si gass, der alle vurderinger gjennom våre fem sanser ikke kan benyttes lengre. Essensen eksisterer fremdeles i den, siden du kan gjøre luft om til flytende materie igjen, og den flytende materien om til solid materie.

Det er derfor helt tydelig at de fem sansene ikke avdekker noe av essensen for oss i det hele tatt, bare hendelser og uttrykk for handlinger fra essensen. Det er kjent at det vi ikke kan se, kan vi heller ikke tenke oss, og det vi ikke kan tenke oss, vil aldri oppstå i tankene våre, og vi har ingen måte å oppfatte det på.

– Baal HaSulam, “Preface to the Book of Zohar”, Avsnitt 12

Kommentarer / Spørsmål