Kjærlighet over alle ulikheter

Det står skrevet: «Kjærlighet skal dekke alle synder». Det antyder at kjærlighet uten «synder» – og uten å arbeide med dem – er umulig. Våre forhold til hverandre bør tilnærmes med klokhet, siden kommunikasjonsformer alltid består av mangler og tilfredsstillelse. Derfor må vi anstrenge oss for å elske og ikke gi opp når vi oppdager hat langs veien! Dette er veldig bra, dersom vi forstår at det fører til framgang. Da avslører vi sannheten – fulgt av kjærlighet, i samme grad som kraften av vårt hat. Sinaifjellet (hatets fjell), blir til det hellige fjell, Moriafjellet.

Av den grunn ble sjelen delt inn i mange deler, mange mennesker. Selv om du bor på et avsidesliggende sted og er atskilt fra andre mennesker, finnes det alltid noen som du har kontakt med, selv om det er en virtuell forbindelse – og det betyr at du også kan arbeide med den. Det er tross alt bare kabbalister som har spirituell oppnåelse og som kan arbeide direkte i forhold til skaperen. Du trenger ennå et ytre bilde utenfor deg, slik at det kan frastøte deg, og du må være i kontakt med det for å gjøre dine kalkulasjoner.

Dette kan ikke være et familiemedlem, som et barn eller en ektefelle. Det må være et menneske du ikke har noen tidligere naturlige slektsforhold til. Da påkreves det at du utvikler en form for kontakt med ham som blir fylt med hat, og over det – kjærlighet. Derfor må vi oppnå samhørigheten, den gjensidige garantien, over alle ulikheter. Kjærlighet kan bare bygges over hat. Kom med alle ønskene dine, alle kravene og alle argumentene. Vi må akseptere alle disse tilstandene som utfolder seg og som kommer til å utfolde seg ovenfra!

La folk fra alle samfunnslag og politiske retninger komme sammen: venstre, høyre, religiøse og sekulære, med alle sine stereotypier og misforståelser, for det er dette vi har fått ovenfra. Skaperen har plassert oss slik at vi over dem kan oppdage gjensidighet, samhold og garanti. Men vi kan bare gjøre det sammen, ved å støtte hverandre. Med denne samhørigheten bygger vi opp en organisme som kan leve i det uendelige.

Vi fjerner ikke en eneste feil som hver og en av oss ble født med. La alle komme med sine feil og synder. Vår eneste interesse er å kunne være sammen under samme tak, under kuppelen der man elsker sin neste som seg selv, slik at kjærligheten kan dekke over alle synder.

Jeg ser på det som en del av skaperen og skapelsen som er gitt meg ovenfra, der min oppgave er å knytte dem sammen. Skaperen sender meg alltid hindringer, avdekker en ny grad av hat, avvisning og uenighet. Men over alt dette utvider og utvikler jeg kjærligheten min, og løfter meg dermed oppover på den spirituelle stigen.

Uten ødeleggelse, uten den niende Av, er det derfor umulig å oppnå kjærlighetsdagen, den femtende Av.

Fra leksjonen 15/8/11, Utvalgte utdrag fra Kjærlighetsdagen

Kommentarer / Spørsmål