Kjærligheten smelter «steinhjertet»

Spørsmål: Hva kan jeg gi til skaperen?

Svar: Du følte et visst ubehag som mottaker i virkeligheten Ein Sof (uendelighet) og du stoppet og sa til deg selv at du ikke lengre ønsker å ta imot. I den knuste virkeligheten, Nikudims virkelighet, knustes du fordi du ikke var istand til å ta imot for å gi. Fra TES kjenner vi til at de øvre Partzufim gjorde en tilsiktet feil i beregningene. Men hvorfor knustes du? Fordi du oppdaget en kjærlighet der du ikke var istand til å ta imot for å gi, som du ikke kunne besvare!

Selve oppfyllelsen er ikke viktig, ikke de fem porsjonene verten serverer deg. De fem porsjonene viser seg allerede i Adam Kadmons virkelighet og det er tydelig for deg om du kan ta imot dem eller ikke. Alt som har med porsjonene å gjøre er klart, men nå oppdager du vertens spesielle holdning til deg, at han elsker deg! Og du kan ikke utstå denne holdningen og det knuser deg.

Kjærligheten knuser på den mest voldsomme måten, siden du ikke har noe å gi tilbake, der er ingenting du kan gjøre. Så et menneske som har viet seg til noen, som en hustru til mannen sin, kjøper ham totalt. Hvis hun viser ham at hun er klar til å gjøre hva det skulle være for ham, kan han ikke motstå henne, det er ubetinget kjærlighet.

Det er umulig å motstå kjærligheten som avdekkes i knusingen av beholderne; skapningen kan ikke betale for den, han har ingenting å fullføre den med. Som resultat av knusingen begynner vi derfor endelig å søke og vi finner ut hvordan vi kan besvare den øvres kjærlighet.

Som resultat skjønner vi hva de «to store lysene» er: Malchut og Zeir Anpin, skapningen og skaperen som blir til èn: «Jeg er for min elskede og min elskede er for meg.»

Spørsmål: Kan jeg tilbakebetale for kjærligheten hans bare med min hengivenhet, takknemlighet, beundring og ved å vedkjenne meg hans storhet?

Svar: Nei, for du har ikke noe annet parameter enn ønsket ditt. Du kan ikke veie kjærlighet og du vet ikke hva kjærlighet er. Du vet kun hva kjærlighet er i forhold til din egen beholder.

Du tror at å uttrykke din kjærlighet for skaperen er å betale ham kilovis av ønsker med en Masach (skjerm), men kjærlighet er bare typisk for skaperen. Hvis du måler og kalkulerer det, vil lyset av hans kjærlighet fylle dere begge, takket være forbindelsen mellom dere. Det betyr at «dere er dekket av ett teppe.» Kjærlighetens lys kommer fra skaperen og omhyller dere begge, siden begge to når hengivenhet, siden gjensidig kjærlighet kalles hengivenhet, har du de felles beholderne som er fylt av det felles lyset, takket være den felles Masach.

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 17/5/13, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål