Kontakt med den øvre gjennom kontakten med jevnbyrdige

Spørsmål: Hvordan kan vi forberede de rette «beholderne» internt for å bli istand til å høre hva den øvre har å si?

Svar: For å kunne høre den øvre, må dere ha kontakt. Malchut i Atzilut kalles Knesset Israel (Israels samling) siden den samler alle som lenges «direkte til skaperen» – Yashar-El (Israel).

Alle forbindes da i Malchut i Atzilut som retter en bønn (MAN) opp til Zeir Anpin og stiger sammen som med en storebror til far og mor (øvre AA). Dette skjer på alle nivåer helt til virkeligheten av Ein Sof (uendelighet).

Kontakten med den øvre er derfor bare mulig når jeg har kontakt med mine likestillte. Først må vi skape en «samling», en forbindelse, en samling av venner. Det viktigste er at du annullerer deg, i det minste overfor ett menneske og da er du rede for kontakt med den andre.

Betegnelsen «øvre» eksisterer kun inni oss. Hvem er en lærer – «rav» (stor på hebraisk)? Han eksisterer bare i gruppens sentrum. Tenker du på en lærer utenom gruppens sentrum, kalles han ikke «rav», men simpelthen en lærer, en forsker, eller en klok mann. Han blir ikke en veileder.

En veileder er noen som viser deg veien. Det er en som er i gruppens sentrum og sier, «Dere må alle sammen forbinde dere rundt dette midtpunktet.»

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 1/3/13, Shamati #25

Kommentarer / Spørsmål