Korrigering av verden, del 1

Definisjon av problemet: Verdens frie fall inn i en global krise og en faretruende mangel på naturressurser (olje, vann og så videre) gjør det nødvendig å endre den globale økonomien om til en økonomi som består av fornuftig forbruk.

Mange mennesker, inkludert forretningsmenn, økonomer, politikere og andre er enige i denne konklusjonen. Man klarer likevel ikke å se for seg muligheten for at mennesket skal eksistere uten konkurranse, i henhold til prinsippet ”hver og en i henhold til sine behov”. Det er faktisk enda vanskeligere å se for seg en fredelig, koordinert overgang til en fornuftig, begrenset produksjon og et fornuftig forbruk.

Framtiden ser i dag ut til å bli et samfunn med et fornuftig forbruksnivå som skapes av noen få overlevende etter en verdenskrig. Har vi i stedet en fredelig løsning på hvordan vi skal kunne praktisere fornuftig forbruk som et alternativ?

Løsningen på en fredelig overgang til et fornuftig forbruksnivå: Vi må skape en kritisk masse med intelligente mennesker som forstår at det nåværende systemet ikke lenger fungerer. Rollen (oppgaven) til krisen er å radikalt øke antall mennesker som er forberedt på å vurdere de virkelige problemene på en klok og fornuftig måte.

I løpet av denne perioden er deres hovedoppgave å øke antallet mennesker som er bevisste på problemet, og forklare de faktiske mekanismene som styrer verden slik at deres holdning til verden kan bli objektiv, konstruktiv og basert på et korrekt verdisystem. Denne perioden ender når antall mennesker som forstår menneskehetens problemer på en korrekt måte blir så stort at det kan ha en betydelig påvirkning på samfunnet.

Utvikling av et modellsamfunn med fornuftig forbruk, for å sikre normal utvikling: Modellen består av økonomiske og spirituelle deler. Spirituell utvikling og tilfredsstillelse må kompensere for det menneskelige behovet for økonomisk vekst utover det som er nødvendig.

Implementering av modellen:

1. Å skape og forbedre et utdanningsnettverk. Å lære om livet i henhold til den utviklede samfunnsmodellen med fornuftig forbruk.

2. Faktisk implementering.

Presserende oppgaver:

I dag befinner vi oss midt i den første av fire faser:

  • Utviklingen av en nettverksstruktur som vil forklare den kritiske tilstanden til menneskeheten og den eneste bærekraftige modellen til det framtidige samfunnet til den voksne befolkningen. Å definere prinsippene om helhetlig utdannelse for barn, som er nødvendig for å gi dem overlevelsesevner under de nye (helhetlige) vilkårene i naturen.
  • Utviklingen av en økonomisk modell
  • Utviklingen av en spirituell modell
  • Forfremmelsen av de økonomiske og spirituelle modellene til resten av verden gjennom nettverksstrukturen.

Kommentarer / Spørsmål