Kropp og sjel

vent Spørsmål: Hva er sjelentilknytning til kroppen?

Svar: Sjelen er det eneste som eksisterer. Kroppen og alle andre fysiske legemer rundt oss er innbilt eksistens, som vi har fått for å kunne skape begynnelsen av en altruistisk forbindelse mellom oss, så vi ikke danner en egoistisk forbindelse mellom oss, men en som er altruistisk. Og i den grad vi gjør det, vil kroppene våre (og all fysisk eksistens i sin helhet) oppta mindre og mindre plass i bevisstheten vår, til den forsvinner helt fra fornemmelsen.

(138260)

 

Kommentarer / Spørsmål