Kvinnegruppens rolle

Spørsmål: Trenger vi en kvinnegruppe? Hva er kvinnenes rolle i gruppene?

Svar: I prinsippet finnes det ingen samhørighet mellom kvinnene slik det er mellom mennene. En mann må oppnå et samhold som en eneste vektor sammen med sine venner, i så stor grad at det ikke finnes forskjeller mellom dem. Det vil si at de på det jordiske nivået må prøve å oppnå en absolutt sammensmeltning med hverandre i tanker og følelser.

Denne egenskapen, denne muligheten til å knytte seg sammen, er medfødt hos mennene; de må bare jobbe med dette. Bare egoismen skiller dem, og de må knytte seg sammen over den. Om det finnes to venner og det mellom dem finnes en gjensidig egoisme som drar dem fra hverandre, må de fremdeles holde kontakten.

Dette er mennene plikt. Kvinnens del kan ikke gjøre dette.

Mennenes del omfatter objektene som bærer med seg den potensielle egenskapen om å være i stand til å knytte seg til hverandre. Potensielt! De må likevel skape dette samholdsnettverket seg imellom. De kan gjøre dette. Dette er deres korreksjon.

Kvinnens del skapes på en slik måte at hver eneste kvinne er for seg selv, som en dronning. Hun kan ikke knytte seg sammen med andre kvinner gjennom bånd, slik mennene gjør seg imellom.

Sammen med andre kvinner kan hun derimot skape et felles ønske om å nå målet.

Dette er kvinnenes oppgave. Ønsket må være rettet mot mennenes del, og de viderefører det til skaperen.

Fra leksjon 2 under Moskva-kongressen 10/06/2011

 

Kommentarer / Spørsmål