Kvinners deltagelse er avgjørende

Spørsmål: Om avdekkingen av ondskap skjer på grunn av manglende samhold, hvordan kan en kvinne oppnå denne forståelsen om hun ikke skal gjøre noe praktisk arbeid for å knytte seg til andre? Hvordan skal hun kunne føle samhold?

Svar: Dette er akkurat som i en familie. Hvordan kan du forklare hele familielivet i detalj, og hva forholdet mellom mann og kone betyr?

En mann og en kvinne er to bilder som skaper hele menneskeheten, og sammen må de skape et bilde av én helhetlig sjel. Det er derfor gruppen må bestå av både mannlige og kvinnelige deler som må knytte seg til hverandre i sitt arbeid og i felles støtte.

Man skal aldri insistere om en mann eller en kone ikke ønsker å ta del i dette. Det finnes ingen tvang innen spiritualitet, og det skal derfor ikke være noe press. I gruppen må den gjensidige hjelpen fra begges sider gjenspeile enkle familiekrefter.

Uten kvinner er det umulig å utvikle seg siden de er bærere av naturlige ønsker, og de er derfor nærmere naturen. Uten menn er det også umulig å utvikle seg, siden de styrer den øvre energien som blir gitt videre til den kvinnelige delen. Det betyr at vi er avhengige av hverandre i vår spirituelle utvikling akkurat som vi er i vårt fysiske liv.

Vårt samhold i gruppen må være som samholdet i en riktig familieenhet, der vi utfyller hverandre. Vi ser allerede familier over hele verden der kone, barn og mann alle tar del i denne prosessen. Vi organiserer virtuelle skoler.

Jeg ønsker at kvinnene skal være mye mer aktive. Jeg forstår ikke hvorfor den kvinnelige delen i gruppen plutselig roer seg ned, blir mindre aktiv og eksisterer ved siden av mennene, men noe under dem. Jeg forstår ikke dette.

Jeg har mange kvinner som hjelper meg med oversettelser og med å bearbeide materialet. Jeg har mer tiltro til dem enn til menn, siden kvinner er mer engasjert i sitt arbeid og de ikke vil skuffe deg. På grunn av dette må kvinnenes grupper ”høres” mer.

Fra leksjon 3 i Moskva 16/01/2011

Kommentarer / Spørsmål