La lyset gjøre jobben!

Spørsmål: For at vi skal kunne avdekke den øvre kraften må vi komme ut av oss selv, ut av vår egen egoisme, men det gjør vi i bunn og grunn kun for vår egen del, slik at vi skal kunne oppnå evigvarende glede. Er ikke det toppen av egoisme?

Svar: Jo! Alt vi gjør, gjør vi ut av ren egoisme. Alt jeg gjør, gjør jeg kun for min egen nytelses skyld, uansett hvor mye jeg prøver å fortelle meg selv at jeg gjør det fordi jeg har lyst til å knytte bånd med andre og elske min neste.

Men midt oppe i alt dette skjer det noe spesielt, noe vi ikke engang er klar over. Når vi ivrer for å få hverandre til å forenes, til å synge, danse og studere sammen, da tiltrekker vi oss den øvre kraften. Den påvirker og forandrer oss til og med når vi ikke tenker på det. Dette kalles «Segula» som betyr det øvre lysets «mirakuløse egenskaper».

Helt ut av et tilsynelatende intet føler jeg plutselig: «Hva? Ønsker jeg virkelig å forandre meg? Hvorfor skjer dette nå? Er jeg i ferd med å bli gal? Å gi? Å elske? Å sette andre før meg selv? Men hva kommer til å skje med meg da?»

Med ett begynner jeg å føle at det å tenke på min neste har blitt mer viktig for meg. Jeg er ikke helt i mål enda, men jeg begynner å ønske at det skal skje. Tidligere avviste jeg til og med tanken på å sette min neste før meg selv, men så får jeg gradvis et større og større ønske om å tilegne meg denne egenskapen som gjør meg i stand til å elske min neste som meg selv.

Hvorfor ble det plutselig slik? Det er fordi lyset påvirker meg. Dette kalles et mirakel, og vi sier at «lyset som kommer forandrer». Det samme lyset som skapte oss til å bare tenke på oss selv, forandrer oss. Og dette mirakelet refererer vi til som «å komme ut av Egypt».

Når dette skjer, kjenner vi at noe endrer seg inne i oss. Det forandrer alt for meg, min holdning til verden, mitt syn på verden og menneskeheten og tankene mine om alle og enhver. Plutselig har jeg blitt min egen absolutte motsetning.

Dette er Skaperens handling, en skapelsesakt. Skaperens handlinger ser vi ved at vi kjenner denne indre revolusjonen. Det er derfor vi refererer til hele denne indre prosessen som Skaperens arbeid. Alt vi gjør er tross alt å fremkalle denne handlingen, og Skaperen fullfører den.

Så ikke vær redd, vær ærlig: Alt vi egentlig vil er å motta glede og å bare tenke på oss selv, og fremdeles er vi egoister inni oss, uansett hvor mange vakre ord vi bruker. Men lyset kommer og forandrer oss fordi vi studerer, fordi vi formidler det vi lærer videre og fordi vi jobber for enhet.

La lyset gjøre jobben!

Fra 1. leksjon, Metzoke Dragot Congress 2/24/2011

Kommentarer / Spørsmål