La meg ta imot dine ønsker

Spørsmål: Hvordan kan vi knytte oss til hverandre?

Svar: Jeg har et ønske om å oppnå et høyere formål, å løfte meg til den øvre virkeligheten til skaperen, roten til sjelen min, til noe ukjent. Hvert eneste menneske har denne lengselen etter å oppnå denne roten, meningen med hans eller hennes liv. Det har blitt plantet i alle, men i ett menneske dukker den opp i den nåværende inkarnasjonen (Gilgul), i en annen dukket det opp i den foregående og i den tredje vil den vekkes i et framtidig liv.

Roten min lever inni skaperen, der hvor jeg falt ned til denne virkeligheten fra. Nå, til slutt, har du og jeg begynt å strebe etter å jobbe oss oppover igjen. Roten til sjelen, punktet i hjertet, er vekket til live i oss begge.

Verken du eller jeg kan oppnå noe som helst med våre punkter i hjertet. Om vi derimot samler dem, vil det være annerledes, om jeg knytter mitt punkt i hjertet til ditt hjerte og du knytter ditt til mitt. Hvordan gjør vi det? Vi må strebe etter å knytte oss til hverandre i hjertene våre. Samhold i seg selv vil komme ovenfra, gjennom lyset som endrer, men for at det skal kunne skje må du samle de spirituelle ønskene til alle menneskene som sitter her.

Du oppnår dem ved å spørre om dem. Alt blir styrt av ønsket, siden det er selve materien til skapelsen. Jeg ønsker og lengter etter at deres ønsker som streber etter skaperen skal bli mine. Jeg vil at ett stort ønske som er sammensatt av alle de individuelle ønskene skal komme til syne inni meg.

Begynn å tenke på dette og du vil se hvor mye nærmere menneskene du vil føle deg, ikke fysisk, men internt. Du vil begynne å føle det samme som hjertene deres ønsker, og ditt eget spirituelle ønske vil vokse fra et punkt til en hel sfære, en ”klode”, en ”beholder”.

I dette sammensatte ønsket vil du til slutt føle en spirituell vind, spirituelt liv. Derfor må du spørre: ”Jeg ønsker dine ønsker! Trenger du mine? Jeg er klar, bare ta dem. La oss først lage en gruppe der alle ønsker å knytte sitt hjerte til alle sine venners hjerter.”

Fra Leksjon 1, Kongress i Aravaørkenen 30/12/10

Kommentarer / Spørsmål