«La mitt folk fare!»

Spørsmål: Hvor langt må menneskeheten gå for å forstå at det virkelige problemet er egoet?

Svar: Vi må gå helt mot den endelige undergangen. Jeg ser allerede at økonomene begynner å ta i bruk kabbalas ord og sammenligne vårt ego med en kreftsvulst.

Hvor er grensen som verden må nå før den oppnår denne bevisstheten? Nesten fullstendig selvødeleggelse siden det er slik egoet vårt jobber. Det er akkurat som historien om Farao. Se for deg et stor og vakkert land, en skikkelig oase midt i den ødelagte, gamle verden, som fullstendig ødelegger seg selv som en følge av de ti egyptiske landeplagene. Den eneste årsaken til dette er at vårt dumme ego insisterer på å fortsette som før.

Det er i stand til å gjøre alt, siden det ikke føler eller forstår at det finnes en løsning. Vi kan bruke dette eksempelet for å se at vi alltid må gå til egoet og kreve: «La mitt folk fare!»

Kommentarer / Spørsmål