Lyset skal lære oss og vil klare alle ting opp

Dr. Michael Laitman

Spørsmål: Hvem fullfører et nivå og går videre til det neste, gjøres det individuelt eller som gruppe?

Svar: Alle fullfører nivået. Fullførelsen av et nivå kalles den generelle forbindelsen mellom alle, Israel, Torah og skaperen er èn; alle smelter sammen til èn.

Spørsmål: Avslutter alle forberedelsestiden samtidig?

Svar: Det synes som alle avslutter samlet. Du kan ikke oppnå spiritualitet alene, uten de andre. Når du oppnår spiritualitet ser du at alle allerede er der, siden du ellers ikke ville ha vært istand til å oppnå det.

Det eneste du mangler for å fullføre det nåværende nivå er forbindelse, gjensidig samarbeid, å avansere mot samme mål, der alle avdekker den ene kraften som èn. Du er nødt til å føle hva det er du mangler for selv å kunne se helheten, i forhold til hvordan du forestiller deg den. Kanskje oppklaringen din ikke er nøyaktig nok og feil, så det øvre lyset skinner på deg og påvirker deg litt sterkere og fremkaller individuelle mangler hos deg som du manglet for at du skal kunne heve deg over dem og vokse sterkere i gruppen.

Vi avanserer bare «over fornuft.» Fornuft er de egoistiske ønskene, problemene, tilbøyelighetene og de egoistiske lidenskapene – og de sørger «kjøttet», tykkheten og dybden på beholderne og over dem former vi tilbøyeligheten til giverglede, kjærlighet, forbindelse, forsterkning, rettferdiggjørelse og anerkjennelse for den andre. Alt dette oppretter vi over egoet vårt.

Lyset som endrer forstørrer egoet vårt slik at vi får muligheten til å arbeide over det. Det lærer oss å ikke bli værende på dyrisk nivå der vi lenges etter dyrisk kjærlighet og fysiske oppnåelser. Lyset lærer oss å heve oss over dem og å ta mer opphøyde verdier i betraktning og å leve et mer hensiktsmessig liv.

Lyset klargjør og oppklarer alt, det endrer oss på mange måter; det forøker egenskapene du har behov for, både de gode og de dårlige. Det navigerer og leder deg på alle måter, lyset utfører alt! Du selv må bare gjøre èn ting; forsvare vennene og prøve å ha kontakt med dem og vekke dem. Det er nok.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 30/6/13, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål