Lysets gaver

 Spørsmål: Har vi fri vilje angående samhørighet?

Svar: Vår frie vilje er i ønsket om å knytte oss sammen. Når vi oppfyller denne frie viljen kommer lyset og forener oss. Ønsket oppfylles når dere finner samhold.

Dette må vi ha klarhet i: Vår jobb består av å be om det – men vi utfører ikke selve samhørigheten. Uansett hva vi gjør, enten vi danser av glede – eller er i dype tanker, forbereder vi oss for lysets påvirkning. Vi forbereder mangelen, beholderen som skal ta imot gavene, for livet som kommer ovenfra. En bør være som et lite barn som har problemer med å utføre en viss handling og avventer at en voksen vil gjøre det.

Det er dette vi mangler i forespørselen vår. Vi forventer ikke hjelp. Forventningen må bli mer synlig.

I «Introduction to the Study of the Ten Sefirot», paragraf 17, sier Baal HaSulam: «Derfor forplikter studenten seg, i forkant av studiet, til å styrke seg i troen på skaperen og i hans ledelse i belønning og straff». Hva vil det si «å forplikte seg»? Det vil si at han hele tiden «engasjerer seg» og sørger konstant for sin halvdel – og da kommer den andre halvdelen fra det øvre lyset.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 14/2/12, «Introduction to the Study of the Ten Sefirot»

Kommentarer / Spørsmål